Бизнесът иска 65 години за пенсиониране при мъжете и жените

Общество
25.02.2015 | 12:47 ч.

 

Нарастване с по 6 м. годишно на възрастта за пенсиониране за III категория труд за двата пола до 65 г. и на осигурителния стаж до 37 г. за жените и 40 г. за мъжете.Това е едно от исканията нанационално представителните работодателски организации в писмо до социалния министър Ивайло Калфин. Предложенията са "за развитие на пенсионната система за финансова устойчивост, намаляване на злоупотребите и адекватен размер на пенсиите". От Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България уточняват, че правят "основни консенсусни предложения". Работодателите искат запазване на тристълбовия модел на пенсионно осигурителната система, както и "разграничение между характера и обхвата на осигурителните плащания и тези, които имат характер на социално подпомагане. На тази основа осигурителната система окончателно и до край да се „почисти ". Друго искане е "радикална промяна на системата за определяне и отпускане на пенсиите за инвалидност и медицинската експертиза на работоспособността с цел предотвратяване на злоупотребите и ограничаване на дефицита във фондовете на ДОО". Другите предложения са приходите и разходите за осигурените лица по чл.69 да се обособят в отделен фонд на ДООи отмяна на II категория труд и промяна на критериите за риск и тежест на труда при I категория труд.

"На основата на решение по тези базови предложения, да се извършат необходимите актюерски изчисления и тогава да се пристъпи към останалите стъпки", завършват работодателите. Снимка: Интернет