АС - Плевен потвърди избора на кмет на община Червен бряг

Общество
19.11.2015 | 14:15 ч.

С решение от 18 ноември, Административният съд /АС/ в Плевен потвърди избора на Данаил Вълов за кмет на община Червен бряг. Делото бе образувано по жалба на кандидата за кмет Георги Георгиев срещу решението на Общинската избирателна комисия /ОИК/ в Червен бряг, с което за кмет бе обявен Вълов.

 

По делото жалбоподателят бе поискал да бъдат обявени за недействителни резултатите от този избор с мотива, че има допуснати съществени нарушения на изборния процес, става ясно  от документите по делото. В случая е посочено неправилност при отчитането на действителните и недействителните гласове за кандидатите, незаконосъобразно поправяне на протоколите на СИК с резултатите от гласуването, както и че върху изборния резултат е повлияла негативно разпространена информация на информационна агенция, че ден преди балотажа в община Червен бряг е разбита схема за купуване на гласове.

След разглеждане на жалбата, АС-Плевен е преценил, че тя е неоснователна. Община Червен бряг се намира на територията на област Плевен. На 1 ноември там е проведен втори тур на местните избори за избор на кмет, в който участват жалбоподателят и заинтересованата страна по делото. Съгласно резултатите от вота, за избран е обявен Данаил Вълов с получени действителни гласове 6440, се посочва в протокола от съдебното заседание. В делото са разгледани и протокола на ОИК и протоколите на четири секционни избирателни комисии, за които е имало претенции за изборни нарушения. Съдът  е констатирал, че в оспорените протоколи на тези четири СИК няма отбелязани спорове при отчитането на действителните и недействителните гласове, подадени от избирателите.

„С оглед посоченото, съдът счита за достоверни данните, вписани в протоколите на СИК, че не са възникнали спорове при отчитането на действителните и недействителните гласове, подадени от избирателите. Съдът не може да се произнася по неясно и непълно посочени, предполагаеми нарушения на изборния процес“, се казва в становището на съда. И още: „С оглед посоченото, съдът намира общите твърдения в жалбата и уточнението към нея за нарушения на изборния процес, свързани с отчитането на подадените гласове, за голословни и нямащи връзка с действителността“.

Относно възражението на жалбоподателя, че изборът трябва да бъде обявен за недействителен, тъй като върху него е повлияла негативно информация, че ден преди балотажа в община Червен бряг е разбита схема за купуване на гласове в полза на кандидата за кмет Данаил Вълов и за това е образувано досъдебно производство, съдът е посочил, че „…изборният резултат не може да бъде обявен за недействителен на база „потенциален отлив” на гласове, поради извършената полицейска проверка или недоказано „купуване на гласове”. Още повече изборът на кмет на община е мажоритарен по своя характер и следователно всеки кандидат в предизборната си кампания, особено в такова не твърде голямо населено място, следва да положи усилия да направи толкова много срещи и дискусии с избиратели, че последните да са имали възможност да си изградят ясна и пълна представа за личността и достойнствата на кандидата и неговата програма.  Ако това е така не би съществувало притеснението, че изборният резултат може да бъде повлиян съществено от незаконосъобразни практики“.

 

С оглед на всички факти по делото, АСПлевен е решил, че в община Червен бряг не са доказани нарушения на изборния процес, които да са повлияли върху окончателния резултат от избора за кмет, и потвърждава избора на Данаил Вълов за кмет. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 7 дни от обявяването му.