Анкетно проучване открои най-важните проблеми в община Долна Митрополия и насоките за бъдещо развитие

Общество
26.01.2021 | 16:44 ч.

Анкетно проучване във връзка с изработването на Плана за интегрирано развитие за следващия програмен период 2021-2027 г. на община Долна Митрополия с участието на гражданите, бизнеса и НПО показа кои са силните и слабите страни на общината, какви са приоритетите й и кои са проблемите.

На въпроса кои са силните страни на община Долна Митрополия половината от анкетираните лица са посочили като основно предимство нейното благоприятно транспортно-географско разположение. Природните и туристически дадености на общината наред с богатото й културноисторическо наследство са посочени от 15% от анкетираните. На трето място се нареждат развитата културна дейност в общината и наличието на традиции и подходящи условия за развитие на селското стопанство. Част от анкетираните са посочили като силна страна на общината наличието на висше училище - Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски".

Голяма част от запитаните са посочили, че общината няма слаби страни. Останалите лица са изтъкнали като слаби страни на общината: нереновиран сграден фонд и старо оборудване на читалищата; недостатъчни възможности за спорт, отдих и развлечения; недоразвита пътна инфраструктура в селата.

Оценявайки икономическото развитие на общината за изминалия 7-годишен период, 40% от анкетираните посочват „бавен растеж“, 30% - „стабилност на икономическата база“ и 30% са посочили отговор „умерен растеж“.

Основни фактори за развитието на община Долна Митрополия според респондентите са: повишаване образованието и квалификацията на местните кадри; повишаване капацитета на местната общност за кандидатстване и изпълнение на проекти, финансирани от европейски програми. Посочени са и: подобряване на техническата инфраструктура; развитие на селскостопански продукт; привличане на инвеститори; облекчена данъчна политика с индивидуална насоченост за стимулиране на малкия и среден бизнес.

Ето кои са петте най-важни области, които трябва да са приоритетни за бъдещото развитие на община Долна Митрополия.

- Подкрепа и стимулиране на малкия и среден бизнес;

- Борба с безработицата и подобряване на пазара на труда;

- Създаване на нови озеленени зони за отдих и спорт;

- Подобряване на техническата инфраструктура (транспортна улична мрежа, ВиК, газификация, паркинги, улично осветление, пешеходни зони, велоалеи и др.);

- Повишаване на инвестиционната активност в общината.

Безработицата е посочена като основен проблем на общината от 28% от анкетираните, на второ място са посочени ограничените финансови ресурси на местната власт – 20% от анкетираните. На трето място е посочено лошото състояние на техническата инфраструктура, в частност на ВиК мрежата и уличната мрежа.

Сред най-важните дейности/проекти, които трябва да бъдат реализирани в периода 2021-2027г. на територията на общината, са посочени реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в населените места, подобряване на пътната инфраструктура, рехабилитация на пътя между гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия, реконструкция на път Долна Митрополия – с. Подем, подобряване на ВиК инфраструктурата.

Анкетираните лица са посочили следните възможни съвместни проекти между община Долна Митрополия и съседни общини: съвместни проекти между община Долна Митрополия и Долни Дъбник за стимулиране на местното развитие чрез популяризиране на културно-историческото наследство и насърчаване на местните общности, съвместни проекти с община Гулянци за развитие на комплексен туристически продукт.

Мнения и предложения до работната група по разработване на Плана за интегрирано развитие на община Долна Митрополия за периода 2021-2027 г. може да се изпращат на електронна поща dolnamitropolia@elsoft.com, eipp.dm@abv.bg или от 8:30 до 17.00 ч. в Център за обслужване на граждани в Община Долна Митрополия на адрес: гр. Долна Митрополия, ул. "Св. св. Кирил и Методий“ № 39

Още по темата

Коментирай

гост
28.01.2021 | 11:25 ч.
село РИБЕН. уличното усвтление във краините улици е трагично а улиците кал до колени кои го инерсува от 20 години е така.
Plamen ivanov
27.01.2021 | 14:11 ч.
Da zarsboti otoplenieto vav polikliniksta i prilehashtst apteka
 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.