Агенцията по вписванията въведе SMS известяване

Общество
08.01.2015 | 17:15 ч.

С началото на новата година Агенцията по вписванията въведе и нова информационна услуга - SMS оповестяване при имотни сделки. Услугата представлява възможност за получаване на уведомителни кратки текстови съобщения при вписвания, отбелязвания и заличавания на имотни сделки, научи „Посоки“ от Ирена Христова - директор Регионална дирекция към Агенцията по вписванията за Плевен.

„От 1 януари услугите „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър“ и „SMS оповестяване относно услуги, предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър)” са безплатни за потребители на Търговския и Имотния регистър. За Търговския регистър заявления за безплатно SMS известяване могат да подават само лицата, които имат право да управляват и представляват търговеца, съответно клона на чуждестранния търговец. За Имотния регистър услугата е само за лицата, собственици на имоти на територията на Р България. Заявленията се подават лично в офисите на Агенцията“, уточни Христова. За всички останали потребители на двете услуги остават в сила общите условия за тяхното ползване:

За Търговския регистър информацията е достъпна на адрес:

http://www.registryagency.bg/bg/services/trgovski-registr/sms-opovestyavane-za-nastpila-vhodyasha-registraciya-za-trgovec-/

За Имотен регистър:

http://www.registryagency.bg/bg/services/imoten-registr/usluga-sms-opovestyavane-otnosno-uslugi-predostavyani-ot-sluzhbi/

От 1 януари е въведено и полагане на холограмни стикери, безплатни за бизнеса и гражданите, върху няколко вида документи, издавани от Агенцията по вписванията, съобщи още Ирена Христова. На първо място това са удостоверения за вписани обстоятелства, издавани от Търговския регистър /удостоверения за актуално състояние; за вписани обстоятелства относно раздел ликвидация; удостоверения за вписани обстоятелства относно раздел несъстоятелност; всички други документи, удостоверяващи обстоятелства и съдържащи мокър печат/. Промяната касае и удостоверения и документи, издавани от Имотния регистър /заверени преписи на актове, удостоверения за вещни тежести, удостоверения по чл.46 от Правилника за вписванията/, удостоверения от регистър БУЛСТАТ /за вписани обстоятелства/ и удостоверения от РИОС /за наличие на режим на имуществени отношения на съпрузите/.