31 са кандидатите за финансово подпомагане сред спортните клубове в община Плевен

Спорт
06.02.2024 | 13:02 ч.

На 31 януари изтече крайният срок, в който спортните клубове на територията на община Плевен можеха да подадат заявления за кандидатстване за финансово подпомагане по Наредба № 33 на Общински съвет – Плевен. Внесените заявления са 31, необходимо условие за разглеждането им е да бъдат представени и финансовите отчети за получените средства, както и годишен доклад за дейността на спортния клуб през предходната 2023 г.

Според Наредба № 33, в срок до 14 февруари кметът на Община Плевен със заповед назначава 7-членна комисия, в чийто състав са правоспособен юрист от отдел „Правно и нормативно обслужване“, икономист – експерт от дирекция ФСД, двама служители от отдел „Спорт“ на Община Плевен и двама членове на Постоянната комисия по „Младежки дейности, спорт и туризъм” към Общински съвет – Плевен. Председател на комисията е заместник-кметът с ресор „Проекти и хуманитарни дейности“ при Община Плевен.

Комисията разглежда постъпилите заявления и приложените към тях документи, проверява верността на изчислените точки съобразно критериите за оценка по глава трета – Приложение 1, в попълнените от кандидатите формуляри и разпределя сумата за финансово подпомагане на спортните клубове за съответната година.  


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.