ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

 

  

Володя Попов: За да се стигне до Египет и Шумер, трябва да се мине през Градешница (ИНТЕРВЮ)

Интервю
28.08.2016  |  11:53
10 873
Интервю с Володя Попов, директор на Регионален исторически музей - Плевен
Антропоморфна фигура плочка от Русе - същи орнаменти като тази в Рибен

Портал 12 ви представя интервю с Володя Попов, директор на Регионален исторически музей, Плевен по повод откритието на плочка, представляваща доказателство за прото писменост по нашите земи. На снимката към този материал сме показали плочка от селищна могила от района на Русе, която се намира в Регионален исторически музей в Русе и е с идентични знаци като тази в село Рибен.Володя ПоповГ-н Попов, съобщихте, че сте открили доказателство за съществуването на прото писменост отпреди 7000 г. пр. Хр., а сега отказвате да покажете находката пред обществото. Как ще удържите на обществения интерес?


Имаме традиция в проучванията, изнасяме находките от предходната година през следващата. Така че през следващата година ще оповестим резултатите. Знаковите неща ги показваме за първи път на конференция и по-нататък си влизат в научната литература. Екипът, който осъществява проучването в момента е в Приморско.
 

 


Нали разбирате, че това откритие ще промени не само контекста на българската история, но има и глобално значение за корекция на историческите датировки. Вие можете да го покажете независимо от проучването. Това не е ли в противоречие с някои норми?
 
Не, това е собственост на държавата и се регистрира по съответния ред и по Закона за културното наследство.

 


 
Екипът започнал ли е да работи по обработката на находката?
 
Вие всъщност какво искате?

 


 
Да направя интервю с Вас.
 
Важни са нещата, които са изнесени в медийното пространство, които са излезли директно от мен. Това е една много дълбока и сложна материя, която касае световната история и по-точно историята на нашите земи, защото българската държава е по-късна функция. На наша територия се е зародила една цивилизация, която се намира в основата на световната цивилизация. Всичко, което виждаме днес е било породено от онази обществена организация, която са имали онези хора, а тя е била много развита и културата е била много висока.

 


 
Точно затова е важно да се знае. Нашата наука се отнася доста притеснително към фактите с оглед на едно различно датиране и възприемането на дадени тези и това сигурно е правилно. Имаме писменост няколко хиляди години преди шумерската, но тя пиктографска ли е или е клинопис?
 
Сега ще Ви кажа. Аз разбирам сложността на този въпрос не толкова от гледна точка на неговото проучване, колкото заради емоцията и формата на възприемане от обществото. Това е една тема, в която тесните специалисти и в България, и в Европа, влизат внимателно и именно това ми дава основание аз самият да съм изключително прецизен за всяка своя дума. Трябва убедено да Ви кажа, че това, което ще споделя, аз съм го претеглил. Тук става въпрос за началната еволюция на човешката писменост. Това е прото форма на писменост.

 


 
Може ли да се определи каква е?
 
Исторически категории и термини като „прототракийска” култура, например за хората има едно измерение, но за научните работници – друго. Става дума за някаква форма на прото тракийско население, но това не са траките. Това са тези, от които по-късно се развиват те и достигат до формата на една народност. Една малка част от това население, обаче, прелива своята кръв в другото, което идва по-късно и е основа за създаването през второ хилядолетие пр. Хр. на видимите основи на тракийския етнос. Този артефакт, за който говорим е от 5-6 хилядолетие пр. н.е. Говорим за трихиляден период от време, през който се развива културата и достига невероятни постижения. Имало е развита икономика и населението е било носител на абстрактна култура. Вече имаме факти в „достатъчност”, за да твърдим, че освен че е имало реч, имало е и писменост. Варненският халколитен некропол показва, че населението не е имало нечленоразделна реч. Населението е стигнало до потребността от пренасяне на информацията. Тогава този пренос, според арсенала, който са имали, се правил върху дърво или печена глина, тъй като това е най-ранното „керамично” общество.

 


 
Подобно ли е на находките от Караново и Градешница или е по-ясно изразено – като текст?

 
То не може да бъде като текст. Това е основният момент в „счупване” на мисленето. Трябва да разберем, че еволюцията на писмеността в никакъв случай не започва от текст. Тя започва от стилизиране на фигура, предадено върху плочка или фрагмент от глинен съд. Това е обективният ход, според мен, за да се стигне до отчетлив образ на един конкретен знак.

 


 
Има ли подобие на знаци, които вече познаваме?
 
Разбира се, иначе не бих говорил. Даже ще си позволя да споделя как, като ръководител на експедицията в Русе, започнах да мисля по тази тема преди много години. Минаха 30 години оттогава. Минал съм през теренна, кабинетна и литературна работа. И чак сега си позволяваме да коментираме тази тема. Защото вече имаме достатъчно аргументи. Само информацията трябва да бъде събрана и систематизирана, за да е сериозният аргумент пред обществото. Въпреки че много български и западни колеги вече са прескочили Рубикона.

 


 
Харолд Харман твърди, че нашите земи са родината на три писмености. Сега ще прибавим и още една....
 
Тъкмо него прелиствам в момента. Той казва, че има три първични форми на писменост. Но да не говорим за него. Той си е авторитет.

 


 
Да, но това не е нашата гледна точка...
 
Въпросът е, че начинът му на мислене е правилен. Материалът, обаче, е на Балканите и тук от нас зависи да го съберем и да го систематизираме. Плочката в Рибен или по-точно – керамичният фрагмент, е един елемент, една тухла от този храм на прото писмеността. Като ръководител на разкопките в Русе през 1988 г. попаднах на идентична плочка. Тя ми направи изключително впечатление, но въпросът, който си задавах беше друг. Тя в момента се намира в експозицията на Регионален исторически музей – Русе. А въпросът, който си задавах тогава не беше дали това е възможно да е форма на предаване на информация, това което вече се питам днес, а защо това, което е изобразено на плочката е и на антропоморфната идолна пластика.

 


 
А защо? Открихте ли отговора сега?
 
За себе си вече – да. Това, което е изобразено на плочката, а аз ще Ви го покажа и даже можете да го пуснете, предава абстрактната информация за жена на разстояние. Разбирате ли? Антропоморфната фигура, която е от късния халколит, която носи върху себе си 6700 г. време, а такива изображения има в България хиляди, има същата орнаментика, която е на плочката. Това би трябвало да означава, това е моя интерпретация, че идеята е била един вид да се предаде цялата информация за конкретната жена на разстояние и това става чрез стилизация. Или да се постави на определено място в олтар или на друго място в култово-обредната система, защото има дупчици върху нея. Хората от епохата са имали много богата култово-обредна система.
 

 


Това култ към Богинята-майка ли е?
 
Не само. Техният светоглед за Вселената и мястото на рода им, за тяхната общност, също за отношението към света, Слънцето и Луната, разбирането им за животните, и природата, е отразен върху тези предмети. Като хвърля поглед назад  върху всички знаци вече разбирам, че това е информация за целия кръговрат на живота в халколита и неолита. Като се върна назад с 30 години вече виждам някаква сглобка и логика. (Археологът вече говори разпалено.)
 

 


Намирате логика и последователност, но това е период от няколко хиляди години, няма ли разлика между Караново, Градешница и тази култура?
 
Разликата, според мен, е 100-200 години. Това е една и съща култура. Даже вече мога да Ви кажа - нашата плочка от Рибен и русенската са с разлика плюс – минус 100 години. Клинописът, който е линеен вече е писмо, а това е прото вариант.

 


 
Може ли да се каже, че ние сме генератор на идеята за писменост въобще?
 
Според мен, за да се стигне до Египет и Шумер, трябва да се мине през Градешница. Вижте антропоморфната фигура-плочка от Русе има същите орнаменти и дупки, като тази в Рибен. Това не са случайни съвпадения. Първо ще направя една много голяма европейска конференция, защото някои от колегите нямат самочувствие да реагират. Абе, на Шлиман също не са му вярвали...

 


 
Публикували ли сте плочката от Русе?
 
Не съм  я публикувал, не съм си позволявал досега да коментирам тези неща в такъв аспект. Трябвало е натрупване, а сега съм убеден и не могат да ме спрат. Действително трябва да подредим подложката и да търсим началото на писмеността тук. Коя е основата? В цялата халколитна епоха, а дори и предходната – неолита, това са 3000-3500, а възможно е и повече години, в които имаме една видима по археологически разкопки в България, еволюция в целия комплекс на живота на тогавашното общество. Видима и в доказуеми фази! Ние виждаме световна еволюция, а това е от глобално значение и затова сме толкова внимателни, няма в този период друга такава развита култура. Просто няма. Говорим за стотици селища на наша територия с огромен материал, като започнеш от Карановската селищна могила. Това са от 7 до 12 метра културни напластявания. Има десетки начини на строителство и следователно животът е непрекъснат през 3000, а е възможно и повече години. Важно е разбирането за характера на това общество. Можем да уловим началото на нашата цивилизация именно тук. Архитектура и поселищна система, земеделие, повече от 15 изключително добре развити занаяти, рударство и металургия, и мащабна търговия дори за днешните представи се откриват тук. Още тогава златото е еквивалент за размяната. Духовната култура е била развита в дълбочина, а и на ширина. Сега е трудно да навлезем в нея. Правим го на вълни. Ясно е, че това не може да бъде безписмено общество. Процесите на развитие вървят успоредно. Не е разбираемо как е напълно ясно, че златото от Варненския некропол е абсолютно доказателство за висока култура и да те е страх да коментираш писмеността.

 


 
Като наличието на електрон – смесването на злато и сребро, което изисква определена технология...
 
Разбира се. Необходима е комплексна работата на големи екипи от хора, но до първите изводи за началото на човешката писменост много скоро ще се стигне и без това.

 


 
На плочката в Русе се виждат много ясни фигури такива ли са и на фрагмента от Рибен?
 
Аз затова Ви давам да публикувате тази от Русе, защото имам авторското право над нея. Виждал съм по музеите и други, но не така запазени. Подобна е тази от Рибен, която е в колегата ми да я обработва, който има авторски права и е ръководител на проучването. Всички тези плочки имат общи изразни средства. Няма как върху тази плочка и на антропоморфни фигури да са изписани с врязана украса, едни и същи знаци, без да имат предназначение.

 


 
Може ли да се каже, че самите орнаменти са сакрализация на живота чрез формули от друг порядък, а не просто средство за комуникация?
 
Това е форма на предаване на информация, а не писменост в днешния смисъл на думата. Това е прото писменост, тъй като не е линеарна.

 


 
Антропоморфната глава от плочката в Русе сочи посока. Може ли да е част от познание за движение на небесни тела или за явления?
 
Всичко би могло да се интерпретира. Пита ме колегата защо не съм я публикувал. В онзи период тя беше много самотна. То е имало и други, но човек вижда толкова, колкото му е отворен прозорецът. Значи толкова ми е бил отворен прозорецът. Сега същите неща започвам да ги гледам по друг начин. Слагайки я до Градешница, Караново, Винча, Оходен, няма как да не стигнем до други изводи. Аз се опитвам да стигна по-далеч. За съжаление в България има 5-6 специалисти, които биха могли да се пробват с тълкуването.

 


 
Може ли да се направи някакъв прочит?
 
Абсурд, на всички тези артефакти ние виждаме група знаци, които обаче изразяват едно стилизирано нещо. Тук имаш стилизирана жена. Тези, които са въртяли в ръцете си такива артефакти знаят добре какво е. И постепенно се върви към смаляване на фигурите, за да се стигне до символа.

 


 
Но новата плочка от Рибен изображението не е жена така ли?
 
На новата плочка са две полета, да речем. От едната страна има едни, а от другата други символи. Има разграфени полета. Друга група дава други фигури, както зооморфния съд от Русенския музей от Русенската селищна могила, с който ми е минал живота. На него гърбът му е календар. Това са 12 разграфени квадратчета, които са върху знака на Слънцето отпред и знакът на Луната, който е отзад.
 

 


Има ли го публикуван този съд? 

Не, и него не съм го публикувал. Не може тези рисунки от съда да са случайно нещо. Квадратчетата са шест от едната и шест от другата страна и това няма как да не е преднамерено. Всяко квадратче има отделен знак, отстрани има други символи, очевидно вън от другия контекст. Това ако ми го обясни някой или пък го оспори, сега ще му се изсмея.

 


 
Тези знаци после предават ли се в следващата култура?
 
Така използвани са през неолита и през халколита, през която вече е и зенитът на тази цивилизация. Става въпрос за преддържавна организация на територията на Балканския полуостров. Имало е поне три преддържавни обединения. Това са етносно-племенни формирования и групи, които са в такава спойка помежду си и водят такъв единен обществен живот, който им дава основание да се възприемат като единна сила. Едните са край Варна, в Западна България, а трети - във вътрешността и вървят по меридианите и паралелите.

 


 
Но така са разположени по-късно и тракийските племена, а имената са отразявали професионално тяхното предназначение, свързано е и с топонимите...
 
Да, това се доказва и чрез ятовата граница в езика ни днес. 


Интервю на Елица Димова | Портал12

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

 

 

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design