ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

 

  

В Северозападна България: По средна заплата Плевенска област е след Враца и Ловеч

Бизнес
09.03.2018  |  16:38
865

В сравнение с останалите области от Северозападния район през четвъртото тримесечие на 2017 г. област Плевен е на трето място по показател средна работна заплата. В региона тя е 850 лв. Най-висока работна заплата получават наетите в област Враца – 1 024 лв., след нея е Ловеч – с 858 лв., а най-ниска е в област Видин – 693 лв. Сред 28-те региона в страната Плевен е на 15-о място. Най-висока работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 476 лв., Варна – 1 062 лв. и  Стара Загора – 1 060 лв., съобщи Националният статистически институт.

По предварителни данни наетите по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2017 г. са били 57 500. Те са намалели с 1.1% спрямо края на септември м.г. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в дейностите: „Строителство” –  с 13.1%,  „Селско, горско и рибно стопанство” – с 6.0%, „Операции с недвижими имоти” и „Административни и спомагателни дейности“ – с по 4.4%. Най-голямо увеличение е регистрирано във „Финансови и застрахователни дейности” – с 4.9 %, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 3.2%, „Образование” – с 1.4% и „Добивна промишленост“ –  с  1.1%.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите: „Преработваща промишленост” – 29.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети ” –  16.4%, „Хуманно здравеопазване и социална работа” -  10.2%  и „Образование” – 10.0%.

В края на декември 2017 г. наетите в региона са с 2.6 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за област Плевен е 850 лв. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 947 лв., а за частния - 808 лева.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за област Плевен нараства с 12.7% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г.

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

 

 

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design