ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

 

  

Росен Хаджиев, директор на Професионална гимназия по механоелектротехника – Плевен: Бъдещето на гимназията е тя да предлага образователни услуги с европейски стандарти и качество

Интервю
18.07.2017  |  14:45
3 140
Росен Хаджиев

Росен Хаджиев е магистър по български език и история, със специализации по психология, журналистика, гражданско образование, индустриални отношения, информатика и информационни технологии. Докторант е по "Методика на литературното образование" във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

От януари 2017 година до обявяване на конкурс е назначен за директор на Професионална гимназия по механоелектротехника – Плевен.

 

- Какъв е вашият поглед върху работата като директор, изпитание ли е ролята, която изпълнявате?

- За мен работата през последните седем месеца е сериозно предизвикателство, тъй като в ход се уча на много неща и задължителна необходимост е човек на тази позиция да бъде винаги в оптимална кондиция и адекватност. Проблемите, с които се сблъсквам ежедневно, са от различно естество и много от тях затлачени през годините. Опитвам да балансирам между различните гледни точки сред ученическата общност, сред педагогическата колегия, сред родителите и често ми се налага да влизам в ролята на медиатор в разнородни конфликтни ситуации и да трансформирам междуличностни взаимоотношения. Този ракурс към нещата от ежедневието ми ме карат да не се възприемам насериозно в тази си роля, от една страна, а, от друга страна, в много отношения ме обогатяват като човек и професионалист, тъй като ме правят по-емоционално пластичен, което смятам за задължителна ключова компетентност, която трябва да притежава всеки съвременен човек.

- Как виждате бъдещето на гимназията, кои са вашите приоритети за нейното развитие и въобще за развитието на професионалното образование?

- В краткосрочен план беше нужно да стабилизирам ситуацията сред колектива и учениците. Най-съществената необходимост бе да се осигури спокойствието и сигурността както за учещите в гимназията, така и за работещите в нея, а и за родителската общност. Защото всички преживяхме един труден период преди моето назначаване като директор. Смятам, че всички заедно успяхме да постигнем този стабилитет и в голяма степен да променим имиджа на гимназията сред обществеността в позитивна посока. В дългосрочен план визията ми за бъдещето на гимназията е тя да се превърне в институция, която предлага образователни услуги с европейски стандарти и качество. Посоката, в която вървим като колектив, е да кандидатстваме за бранд иновативно училище, в което ще положим основите на системна промяна в организацията на образователно-възпитателния процес. Фокусът ще бъде ситуиран върху индивидуалността на всеки наш ученик и върху профила на семейството, от което той произхожда. Създаваме предпоставки и условия за оптимизиране на образователната среда по отношение на подкрепа и към учениците, и към родителите с привличане на сътрудници от различни сфери на живота, които да разширяват кръгозора и светоусещането на нашите ученици. Работим в тясно сътрудничество с родителската общност, с бизнеса, с висшите учебни заведения, с неправителствени организации с оглед утвърждаването на дуалната форма на образование /образование чрез работа в реална работна среда/ като водеща система за професионалното образование в училището. Неслучайно от тази учебна година сме единственото училище в Северна България, в което пилотно стартира дуалното образование, което се реализира по швейцарски модел с финансовата подкрепа на българско-швейцарския проект „Домино”. А от следващата по план сме заложили 54 ученици да се обучават чрез работа.

- В момента е в ход кампанията по прием на ученици за следващата учебна година. Как стоят нещата във вашето училище?

- На този етап е рано за конкретика. Само ще кажа, че засега се справяме прилично и смятам, че до 14 септември, когато се утвърждава окончателно приемът, ще успеем да го направим в неговата пълнота. Смятам, че визията ни за предстоящата учебна година, като план-прием след 7 клас, е с две паралелки с четири специалности: "Машини и системи с ЦПУ" /обучение чрез работа/, "Електрообзавеждане на производството", "Промишлена електроника", "Компютърна техника и технологии" и след 8 клас две паралелки с 4 специалности: "Машини и системи с ЦПУ" /обучение чрез работа/, "Електрообзавеждане на производството" /обучение чрез работа/, "Микропроцесорна техника" /обучение чрез работа/ и "Компютърна техника и технологии". Предимството на дуалната форма на обучение по българо-швейцарския проект "Домино" е тази, че учениците, приети по специалности в обучение чрез работа, ще получават стипендия за това, че са включени в проекта, което няма да им пречи да получават и други стипендии. Освен това в 11-и и 12-и клас те два дни ще се обучават в училище, а три дни ще бъдат в реална работна среда във фирмите, с които сме сключили договори за сътрудничество, където ще получават 90% от минималната работна заплата.

- Вие работите с деца от 8 до 12 клас, които са в трудната възраст на психо-физическо израстване, с програма, която е съпътствана с кризисни периоди. Как се справя вашата педагогическа колегия с тези особености на подрастващите?

- Да, действително този момент в човешкия живот, наричан пубертет, е най-кризисната възраст, през която преминава човек, не че след това не преживява други кризи, но този възрастов период е може би най- драматичният. Нашето виждане за нещата, които прилагаме реално, на практика, е да подхождаме индивидуално и целенасочено спрямо уникалността на всеки ученик и спрямо семейната среда, в която той се отглежда. Стараем се чрез разнообразни методи, подходи, прийоми на педагогическо въздействие да приобщим всяко дете към училищната общност и да създадем достатъчно възможности то да се чувства сигурно и пълноценно да реализира своя потенциал. Толерантни сме към гледните точки на нашите ученици, тъй като младите хора са много по-различни от нас, те са в много отношения нестандартни, много прагматично ориентирани и с болезнено чувство за справедливост. И макар да сме възрастни, се стараем да се учим от тях, тъй като те са много напред с технологиите. В основата на педагогическата ни стратегия е да ги изграждаме като успешни и високоефективни личности, които да имат нагласата да се справят с предизвикателствата, които им поднася животът.

- Какво ще пожелаете на читателите ни?

- Да бъдат фокусирани върху успеха, върху позитивните междуличностни отношения и върху приоритетите ни като общност.

 

Въпросите зададе: Виолета Цонева

Снимка: авторът

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

 

 

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design