ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

 

  

Правила за ползване

Общи правила за ползване на BriagNews.bg:
 

Всички материали, статии, снимки, видео клипове, програмни технологии и графични елементи на BriagNews.bg са собственост на издателя Бряг Медиа Груп ЕООД, освен ако не е цитиран друг автор. Разрешено е частично или пълно използване на материали от сайта, само със цитиране с чрез активен хиперлинк към BriagNews.bg – http://www.briagnews.bg. 

 

Всички потребителски малки обяви и статии, както и коментарите под новините на BriagNews.bg, изразяват само и единствено личното мнение на съответните им автори – потребители на сайта, а не на собствениците и издателите наBriagNews.bg. Следователно BriagNews.bg, както и неговите администраторите и модераторите , не носят каквато и да е отговорност за съдържанието им.
BriagNews.bg, собствениците на този сайт и служителите на компанията носят отговорност само за публикуваните авторски материали на сайта. При ползване на друг източник на информаця, то той задължително е цитиран и вината за евентуална неточност и неизчерпателност не е в BriagNews.bg.

 

Вие разбирате, че решенията, които взимате не могат да се мотивират с информацията предоставена от BriagNews.bg. Вие нямате право да претендирате за претърпени вреди и/или пропуснати ползи заради решение, което сте взели повлиявайки се от информация, която сте прочели в BriagNews.bg.
BriagNews.bg, собствениците на този сайт и служителите на компанията не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на сайта.

 

BriagNews.bg има право да поставя на страниците на сайта реклами.
В някои случаи, ако Вие кликнете върху някои от рекламните банери може да се активизира cookie от рекламодателя.BriagNews.bg не контролира тези cookies. BriagNews.bg може да изпраща cookies и проследяващи файлове с цел идентификация на регистрирани потребители и запазване на настройките за достъп във вашия браузър.

 

BriagNews.bg не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекoмуникационните съоръжения, за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

 

Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите. Екипът на BriagNews.bg не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

 

При регистрация и използване на платени услуги от потребителите на BriagNews.bg е възможно да Ви бъдат поискани лични данни. Бряг Медиа Груп ЕООД е регистрирана по Закона за защита личните данни като администратор на лични данни. Те ще бъдат използвани само с цел генериране на необходимите платежни и счетоводни документи според законодателството на РБългария, както и за контакти и комуникация с Вас само и единстенно във връзка с ползването на BriagNews.bg. 

 

BriagNews.bg, както и неговите администратори, редактори и други служители никога няма да изискват от Вас иформация по електронна поща. Ако получите email от името на BriagNews.bg или Бряг Медиа Груп ЕООД изискващ от Вас да изпратите лични данни, имена и пароли за достъп или каквато и да била информация, трябва да знете, че това е опит за измама от страна на трети лица и незабавно трябва да уведомите контролнте органи или собственика на сайта.

 

При ползване на модулите «Малки обяви» , «Коментари» и «Потребителски статии» се забранява:
- рушенето на имиджа и доброто име на институции, фирми и частни лица;
- използването на обидни и нецензурни изрази и стил, рушащ имиджа на институции, фирми и частни лица;

 

Всички малки обяви, коментари и статии нарушаващи тези правила, незабавно ще бъдат премахвани от BriagNews.bg
С даването на съгласие за спазване на условия за ползване Вие декларирате, че се задължавате да не публикувате никакъв груб, неприличен, вулгарен, заплашителен, сексуално ориентиран, дискриминационен, комерсиален или обиждащ по какъвто и да е друг начин материал и/или мнение, както и да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.
Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички съобщения, се записват и могат да бъдат използвани в такива случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните материали. 

 

При ползване на абонамент за PDF версиите на изданията на Бряг Медиа Груп ЕООД и електронния архив на изданията, трябва да се има впредвид:
- всички PDF файлове за собственост на издателя и тяхното разпространение, споделяне и употребата им с комерсиална цел са абсолютно забранени..
- Бряг Медиа Груп ЕООД предоставя PDF файловете лично на приносителя на абонамента чрез онлайн системата. Предоставянето на достъп на трети лица от приносителя е нарушение на авторските права на издателя

 

С достъпа си до този сайт и информацията в него, Вие приемате, че сте се запознали и сте приели условията за ползване.

 

Тези условия могат да се променят по всяко време от собствениците на сайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в BriagNews.bg.
Приложимо право е българското. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд на Българската търговско промишлена палата съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

 

 

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design