ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

 

  

Плевенско изостава и в достъпа до интернет

Общество
13.02.2018  |  14:29
410
Снимка: интернет

56,9 на сто от домакинствата в Плевенска област имат достъп до интернет в домовете си. Процентът е по-малък дори от средния за най-изостаналия в това отношение район – Северозападния, в който достъп до глобалната мрежа имат 57,8 на сто от домакинствата. Това показват резултатите от проведеното през 2017 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата, съобщи националната статистика.

Според данните от изследването 67.3% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.8 процентни пункта спрямо предходната година. 66.9% от домакинствата са с осигурена бърза и надеждна широколентова връзка, която освен фиксирана кабелна връзка включва и интернет връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори.

През 2017 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е Югозападният район (70.5%). След него се нареждат Южният централен район и Североизточният район, съответно със 70.4 и 68.7%. В област Плевен се наблюдава увеличение от 6.6 процентни пункта спрямо предходната година. Показателна е тенденцията от навлизането на новите технологии - за осемгодишен период относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Плевен се е увеличил с 29.7 процентни пункта.

През 2017 г. 55.2% от населението на възраст 16 - 74 навършени години в Плевенска област използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. В сравнение с 2016 г. този показател бележи ръст от 10.5 процентни пункта. Мъжете са по-активни при редовното ползване на интернет в сравнение с жените - съответно 56.4 и 54.0 %.

През 2017 г. в област Плевен 12.7% от лицата използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация и местното самоуправление. Областта изостава с 8.0 процентни пункта от средната стойност за страната, която е 20.7% , и заема двадесет и второ място сред 28-те области. Най-значителен е делът на лицата, използвали онлайн услуги на публичната администрация в област Монтана - 36.7%, а най-нисък в област Разград - 9.0%.

 

 

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

 

 

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design