ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

 

  

Плевен: Удължиха до 28 февруари срока за прием на документи за финансово подпомагане на спортни клубове в общината

Спорт
25.01.2018  |  16:44
813

Общинският съвет на Плевен прие изменение и допълнение на действащата Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на общината. След представяне на предложението и на становище от Постоянната комисия по младежки дейности, спорт и туризъм местният парламент гласува днес промени в две от приложенията към Наредбата - Приложение №1 „Критерии за оценка по глава трета“ и Приложение № 9.

Промените в Приложение №1 са в Таблица №2 и Таблица №4. За Таблица №2 съветниците гласуваха точките от колоните „Деца” да бъдат разменени с точките в колоните „Мъже, жени” във всички видове първенства: световни първенства, европейски първенства, балкански и международни първенства и турнири. В Таблица №4 се добавя нов ред със следния текст: „За организиране на турнир с не по-малко от 8 клуба, които не са включени в Спортния календар - получават 500 точки“. Променят се и коефициентите, посочени в текстове под таблицата - за олимпийските спортове коефициентът става от 2,50 на 3, за неолимпийски спортове  - от 1,5 на 2.

Промените в Приложение № 9 са във Формуляр №5 и конкретно текстовете под таблица А4, касаещи коефициентите за олимпийски спортове. Прието бе изразът „О1= олимпийски спорт” от 2,5 да стане 3, а „О2 = неолимпийски спорт” - от 1,5 става 2.

По предложение на председателя на Общинския съвет Мартин Митев бяха направени промени и в чл. 16, Глава IV - „Ред за финансово подпомагане“ / Финансово подпомагане на колективни спортове. Текстът касае документите, които клубовете подават по Наредбата пред местната администрация. С цел облекчаване реда на кандидатстване местният парламент гласува да отпадне изискване на документите по т. 1 - удостоверение за актуално състояние, т. 2 - отчет на спортния клуб за получени и разходвани средства от Община Плевен за предходната година /същият се изисква по друг ред от местната администрация/, т. 7 - удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и удостоверение за липса на задължения към Община Плевен, и т. 8 - копие на удостоверение, че спортният клуб е вписан в Националния регистър на спортните организации. 

С оглед направените промени в Наредба №33 бе взето решение и за  удължаване на срока за прием на документите за финансово подпомагане на спортните клубове от Общината за тази година. „Съгласно действащите текстове в Наредбата заинтересованите спортни клубове с ДЮШ, осъществяващи спортна дейност на територията на община Плевен, подават заявления за финансово подпомагане ежегодно, в срок до 31 януари. Тъй като направените днес промени в Наредба №33 ще влязат в сила в 7-дневен срок, предлагам да удължим срока за прием на документите от спортните клубове тази година до 28 февруари“, обяви Мартин Митев.

Предложените промени в Наредба №33 бяха приети с 37 гласа „за“ и 1 „въздържал се“.

 

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

 

 

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design