ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

 

  

Плевен: Предлагат промени в границите на Природен парк “Персина”

Общество
09.08.2019  |  10:25
266
Общественото обсъждане на предложението ще бъде на 12 септември в Общинската администрация в Белене
Снимка: интернет

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) стартира процедури по реда на Закона за защитените територии (ЗЗТ) за Природен парк "Персина". От съобщението, публикувано на страницата на Община Белене, става ясно, че предложението е в три точки:

  • За намаляване на площта на Природен парк „Персина" по предложение на община Белене, посредством изключването на имоти, включени в регулацията на града с Общ устройствен план (ОУП), одобрен с Решение № 77 от 25 юли 2012 г. на Общинския съвет
  • За увеличаване на площта на ПП „Персина" по предложение на Изпълнителна агенция по горите чрез включване на допълнителни територии, разположени в близост до границата на парка, оводняващи се периодично и с развитие на водолюбива растителност.
  • За намаляване на площта на ПП „Персина" по предложение на Министерство на енергетиката (МЕ) чрез изключване на поземлен имот съгласно Кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) за землището на град Белене, представляващ площадка на АЕЦ „Белене", поради обстоятелството, че същият не притежава консервационна значимост, изразяваща се в наличие на ценни растителни и животински видове и природни местообитания. Допълнителен аргумент е че към момента на обявяване на природния парк, площадката на АЕЦ „Белене“ не само е съществувала, но е била и действаща, което свидетелства за липсата на консервационна значимост на територията.

Съгласно Закона за защитените територии МОСВ и РИОСВ - Плевен организират обществено обсъждане на предложенията за промяна в площта на ПП „Персина" на 12 септември (четвъртък) от 10:30 ч. в Общинската администрация в Белене. Цялата информация по предложенията за промяна в площта на „Персина", е налична в РИОСВ - Плевен, в Община Белене, в Община Никопол и Кметство с. Лозица (по отношение на процедурата за увеличаване площта на природния парк), както и на интернет страницата на РИОСВ - Плевен: https:// www.riew-pleven.eu.

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

 

 

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design