ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

 

  

Плевен: Пламен Петков встъпи в длъжност районен прокурор

Общество
03.10.2018  |  15:37
935

Пламен Петков встъпи в длъжност „административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен“. Актът за встъпване беше тържествено връчен от Ваня Савова – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен, съобщиха от държавното обвинение.

Прокурор Петков е назначен на длъжност „административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен“ с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 19.09.2018 г.

Има над 17 години юридически стаж като младши прокурор и прокурор в Районна прокуратура - Плевен.

В своята Концепция за стратегическо управление на дейността на Районна прокуратура – Плевен, той посочва като лична мотивация натрупания опит от работата му като прокурор в тази прокуратура и отличното познаване както на добрите страни, така на проблемите в нея. Държи да запази създадените до момента добри практики и да подобри тези, които са недостатъчно ефективни. За добрата работа говорят данните от 2017 г., които нареждат РП - Плевен на трето място по внесени прокурорски актове /1171 бр./ и на четвърто място по брой изпратени присъди за изпълнение от прокурор /812 бр./. Набелязаните цели и мерки за работата на РП - Плевен, новият административен ръководител определя: изграждане на ефективен управленски екип, активизиране на дейността на прокурорите по дела, разследването на които продължава над шест месеца, откритост и прозрачност при вземането на решения, намаляване на броя на върнатите от съда дела, поддържане на практиката за провеждане на съвместни работни съвещания между прокурори и разследващи органи, намаляване на оправдателните присъди, увеличаване броя на съкратените процедури за разследване и прозрачност в работата на прокуратурата.

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

 

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

 

 

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design