ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

 

  

Плевен: ПГ по хранително-вкусови технологии отбеляза 64-ия си рожден ден

Общество
06.12.2018  |  13:43
263

ПГ по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор” - Плевен отбеляза 64 години от създаването си като училище с традиции в подготовката на квалифицирани специалисти със средно образование в сферата на хранително-вкусовата промишленост.

Празникът започна с посещение на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”. По-късно се проведе и работна среща на училищното ръководство, педагогическия и административен екип с Обществения съвет, Училищното настоятелство, бизнес и социални партньори, родители и екипа за ученическо самоуправление. Участниците в срещата бяха приветствани от изявени ученици, които изказаха готовността си да се обучават и работят за своето училище и град с любов към Родината и със самочувствие на европейци. Директорът инж. Лилия Петкова награди учениците с похвални благодарствени грамоти.

В презентация на тема: „Всички заедно в усилията за изграждане на приобщаваща училищна среда”, беше споделена добрата практика от съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на ученици и осигуряването на обща подкрепа за тяхното личностно развитие.

В разговор по време на работната среща бяха обсъдени възможности за обучение на ученици по защитени специалности и професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности, а именно: „Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна техника”, професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”; „Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства”, професия „Лаборант”; „Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост”, професия „Техник - технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост” и  „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”, професия „Техник - технолог по качество на храни и напитки”.

С пожелания за здраве и весело посрещане на предстоящите Коледни и Новогодишни празници, тържеството в ПГХВТ „Луи Пастьор” завърши с презентация на ученически умения за работа в реална работна среда, където учениците представиха реализирани свои идеи в производство на храни.

 

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

 

 

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design