ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

 

  

Плевен: Обсъждат публично отчета на общинските финанси за 2013 година

Общество
21.10.2014  |  10:26
467

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Плевен за 2013 година обяви Община Плевен. Обсъждането е насрочено за 27 октомври /понеделник/ от 12.00 ч. в Конферентната зала в сграда "Гена Димитрова". Внесеният от кмета отчет вече е публикуван и на сайта на местната управа в меню "Проекти на документи" и всеки, който проявява интерес, може да се запознае с цифрите в него.

С решение от февруари 2013 година Общински съвет - Плевен, е приел сборен бюджет на общината в размер на 66 720 029 лева. За финансиране на делегирани от държавата дейности сумата към онзи момент е била 35 260 070 лева, а за местни дейности и дофинансиране на държавни такива - 31 459 959 лева. След корекции обаче, направени през годината по финансовия план, общият обем на бюджета на община Плевен към 31 декември е вече съответно 72 653 545 лева, като парите за държавни дейности са 38 811 800 лева, а местните приходи - 33 841 745 лева.

Относно местните приходи изпълнението на планираните за годината постъпления от 12 510 000 лева е 11 494 453 лева, или 91,88 %. Спрямо същия период на предходната година са постъпили с 1 489 442 лева повече.

При неданъчните приходи от местната управа отчитат, че от планираните първоначално 15 451 099 приходи са изпълнени на 86,53 %. Постъпилите по сметките на Община Плевен средства в този раздел са съответно 13 370 020 лева. Най-голям относителен дял тук имат общинските такси. Те са 62,10 % от всички неданъчни приходи, а изпълнението на годишния план е над 100 %. Планираните 8 238 012 лева са с изпълнение в размер на 8 303 413 лева. Съпоставени с постъпленията обаче за същия период на 2012 година, се отчита спад с 1 715 226 лева. Това се дължи най-вече на променения размер на “Такса битови отпадъци”, коментират от администрацията на кмета проф. д-р Димитър Стойков.

Постъпленията от глоби, санкции и наказателни лихви през 2013 година са съответно 478 977 лв.

На база на постъпилите приходи по бюджета на община Плевен за 2013 година са извършени разходи в размер на 64 786 023 лева.

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

 

 

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design