ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

 

  

Плевен: Готов е докладът за това как и за какво читалищата използват предоставената им общинска собственост

Култура
08.09.2017  |  12:24
527
Четири от постоянните комисии към Общинския съвет обсъждат документа на заседания

Четири от постоянните комисии към Общински съвет - Плевен ще обсъждат през септември доклада за това как и за какви цели читалищата в Община Плевен ползват предоставената им безвъзмездно за тяхната дейност общинска собственост. Председателят на местния парламент Мартин Митев е изпратил документа /https://obs.pleven.bg/uploads/procurements/doklad-otnosno-proverka-na-polzvanite-ot-chitalishta-sgradi.pdf /, изготвен от сформираната по-рано в тази връзка временна комисия, до ПК „Образователна политика и читалищна дейност“, ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“, ПК „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ и ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност”. Докладът е публикуван на страницата на Общински съвет - Плевен / https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания на постоянни комисии“ / https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii /.

Общински съвет - Плевен гласува сформирането на временната комисия за установяване нуждите от сграден фонд на читалищата в община Плевен на свое заседание през юни тази година. Комисията е с председател Стефка Григорова - началник отдел „Култура" в Община Плевен, членове - шестима общински съветници /Пенчо Дреновски, Катя Христова, Николай Николов Маринов, Емил Райков и Стефан Петков/ и трима представители на общинската администрация /Емил Маринов -началник отдел УРОС, Людмил Добрев - началник отдел „Бюджет" и Десислава Йорданова - началник отдел ПНО/. Комисията имаше за задача да извърши преглед на предоставения общински сграден фонд на читалищата и да излезе със становище. Проверените читалища в община Плевен са общо 16 на брой. Това са:

НЧ „Христо Ботев" - Плевен,

НЧ „Лик" - Плевен,

НЧ „Развитие" - Плевен,

НЧ „Н. В. Ракитин" - Плевен,

НЧ „Пробуда 90" - Плевен,

НЧ „Парашкев Цветков" - Плевен,

НЧ „Извор" - Плевен,

НЧ „Паисий Хилендарски" - гр. Славяново/,

НЧ „Климент Бранитски" - гр. Славяново,

НЧ „Пробуда - 27" - с. Буковлък,

НЧ „Изгрев 29" - с. Опанец,

НЧ "Просвета" - с. Ясен,

НЧ „Просвета 1907" - с. Бръшляница,

НЧ „Христо Ботев 27" - с. Коиловци,

НЧ „Просвета - 97" - с. Радишево,

НЧ „Наука 27" - с. Брестовец.

В процеса на работа временната комисия по своя инициатива е посетила и читалище НЧ „Цветан Спасов" - Плевен.

За всяко едно от проверените читалища Комисията е посочила своето мнение в доклада. Направеното общо заключение е, че общинската собственост, която се предоставя за безвъзмездно ползване от читалищата на територията на Община Плевен, не трябва да се отдава за по-голям срок от 3 години. Този период ще позволи ефективен контрол по отношение стопанисването на сградите от читалищата и ще ограничи самоволното преотдаване на трети лица, посочват проверяващите.

 

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design