ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

 

  

Още 10 читалища в община Плевен ще ползват безвъзмездно общински имоти за читалищна дейност

Култура
30.11.2017  |  17:08
485

Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти - общинска собственост, за развитие на читалищна дейност за 10 читалища в община Плевен прие на днешното си заседание Общинският съвет на Плевен. След близо едночасов дебат местният парламент реши с всичките 10 читалища да бъдат сключени договори за срок от по 5 години. Договорите на две от читалищата - НЧ „Развитие 1998" - Плевен и НЧ „Паисий Хилендарски - 2001" - Славяново, ще включват и допълнителна точка - в  периода 1 - 15 март 2018 г. в тях ще бъде извършена проверка. Ако се установи, че двете читалища не са отстранили нередностите, констатирани при проверката на временната комисия, договорите им ще бъдат прекратени.

Всички консумативи и разноски за поддържане на предоставените за читалищна дейност общински имоти са за сметка на ползвателя, се посочва в решението на Общинския съвет. В него е записано още, че се забранява на ползвателя да преотдава предоставените имоти или части от тях на трети лица без знанието и съгласието на собственика - Община Плевен. Упълномощава се кметът на община Плевен да сключи с председателите на читалищата договори за безвъзмездно право на ползване на гореописаните имоти съгласно действащите разпоредби, след представяне на актуално състояние и актуален протокол за избор на читалищно настоятелство, както и да упражнява текущ контрол по изпълнението на сключените договори.

НЧ „Пробуда 1990" - Плевен получава безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост, представляващ две стаи, съответно по 36 кв. м и 31 кв. м, намиращи се на втория етаж в масивна двуетажна сграда в жк „Дружба" до бл. 113.

НЧ „Развитие 1998" - Плевен получава безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост, представляващ масивна едноетажна сграда - музейна сбирка, застроена върху 85 кв.м, и Художествено ателие 38 кв.м на ул. „Трапезица" №18.

НЧ „Парашкев Цветков 2003" - Плевен получава безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост, на ул. „Парашкев Цветков" № 27 с обща застроена площ 87,40 кв.м.

НЧ „Климент Браницки - 1900" - Славяново получава безвъзмездно право на ползване върху имот - публична общинска собственост, представляващ масивна двуетажна сграда - Читалище, застроена върху 1693 кв. м, състояща се от пет помещения за складове в сутерена и гараж, десет помещения в партерния етаж и салон на втория етаж.

НЧ „Паисий Хилендарски - 2001" - Славяново получава безвъзмездно право на ползване върху имот - публична общинска собственост, представляващ втори етаж от масивна двуетажна нежилищна сграда с площ 375 кв.м.

НЧ „Просвета 1907" - с. Брьшляница получава безвъзмездно право на ползване върху имот - публична общинска собственост, представляващ стая с площ 72 кв. м на първия етаж от масивна двуетажна училищна сграда /училище ОУ „Св. Св. Кирил и Методий"/.

НЧ „Пробуда 1927" - с. Буковлък получава безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост, представляващ масивна едноетажна сграда с площ 137 кв.м.

НЧ „Христо Ботев 27" - с. Коиловци получава безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост, представляващ първи етаж - 3 броя помещения от масивна двуетажна сграда - „Дом на отбраната", със застроена площ 332 кв.м.

НЧ „Изгрев 1929" - с. Опанец получава безвъзмездно право на ползване върху имот - публична общинска собственост, представляващ масивна двуетажна сграда - Читалище, застроена на 450 кв.м.

НЧ „Просвета 97" - с. Радишево получава безвъзмездно право на ползване върху имот - публична общинска собственост, представляващ масивна едноетажна сграда - салон, застроена на 225 кв. м, и масивна пристройка, застроена върху 70 кв.м.

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

 

 

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design