ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

 

  

Община Плевен проведе публично обсъждане за поемане на дълг за проекта „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия"

Общество
10.10.2018  |  11:43
265

Община Плевен проведе публично обсъждане по повод поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от ФЛАГ ЕАД за осигуряване на мостово финансиране и собствено участие по проект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия". Проектът е финансиран по Приоритетна ос 1 „Води" на ОП „Околна среда 2014-2020 г.", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

Предвижда се размерът на кредита да е в две направления - до 8 000 000 лева за мостово финансиране и до 6 000 000 лв. - за осигуряване на собствен принос. Мостовото финансиране от фонд ФЛАГ ЕАД ще даде възможност на Община Плевен да осигури регулярни междинни плащания с изпълнителите по проекта в съответствие с графика за реализацията му, а съфинансирането е процент от общия обем на проекта, което  също  се  разплаща  пропорционално  при  изпълнението  на  СМР. Извършените  плащания с кредитния ресурс ще бъдат своевременно представяни за възстановяване пред договарящия орган - Министерството на околната среда и водите, и респективно възстановявани регулярно на фонд ФЛАГ съгласно погасителния план.

Кметът Спартански представи данни, от които стана ясно, че Община Плевен съвместно с Община Долна Митрополия вече изпълнява мащабния  инвестиционен проект, чиято реализация ще допринесе за изграждане на битова канализация и осигуряване на екологосъобразното отвеждане, заустване и пречистване на битовите отпадъчни води от двете населени места в съответствие с изискванията на Европейския съюз. Реализацията на такъв мащабен инвестиционен проект е отговорна задача, която изисква значителен финансов ресурс за оборотно (мостово) финансиране на разходите преди тяхното възстановяване/верифициране от ОП „Околна среда 2014-2020 г." и осигуряване на частта за собствено участие на Община Плевен. ФЛАГ ЕАД (Фонд за органите на местното самоуправление) е икономически най-изгодният вариант за осигуряване на ресурс за оборотно финансиране на разходите и средства за собствено участие.

Бюджетът на Община Плевен може да си позволи плащане по тези кредити, увери кметът. Той съобщи, че предстои да предложи за обсъждане и изтеглянето на нов инвестиционен кредит от общо 6 милиона лева за четири важни обекта. Това са реконструкцията на площад „Свободата” и част от старата главна улица, основен ремонт на автогарата, за да може тя да получи лиценз според новите изисквания, финансиране на постоянен приют за безстопанствени кучета и изграждането на скейтпарк в района на чешма "Балаклия". В бъдещите планове на общинското ръководство е и идеята за модернизиране на уличното осветление в Плевен.

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

 

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

 

 

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design