ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

 

  

Областната администрация в Плевен извършва нова услуга

Общество
08.01.2019  |  15:06
423
За физически и юридически лица извършват заверка с апостил на документи, издавани от кметовете и общинските администрации от цялата страна
Снимка: архив

От 1 януари Областна администрация - Плевен, вече извършва нова услуга за физически и юридически лица – това е заверка с апостил на документи, издавани от кметовете и общинските администрации от цялата страна. Още в първите няколко работни дни на годината с APOSTILLE са заверени над 30 актове за раждане, удостоверения за сключен граждански брак и др. публични актове.

Физическите и юридически лица могат да заявят услугата, като попълнят бланка на заявление за заверка с апостил и заплатят такса от 15 лв. на апостил в Центъра за административно обслужване на областта на адрес: пл. "Възраждане" 1, ет. 1. С едно заявление могат да бъдат заявени повече от един апостил, като се има предвид, че таксата от 15 лв. се заплаща за всеки един. Самото удостоверение се изготвя в срок до 3 работни дни от заявяването му.

Промяната е в резултат на една от мерките, инициирани от МВнР през 2017 г. за подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите, реализирана със Закона за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Обн. ДВ, бр. 44 от 2018 г.), с който се допълва Декларацията по чл. 6, ал. 1, като се оправомощават областните администрации да издават удостоверението по чл. 3, ал. 1 от Конвенцията за документи, издавани от кметовете и общинските администрации.

По-подробна информация за предоставянето на услугата гражданите и бизнесът могат да намерят на уебсайта на ОА - Плевен (рубрика „Услуги“), на електронното табло във фоайето на сградата и в Центъра за административно обслужване.

 

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

 

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

 

 

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design