ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

 

  

Ловците тръгнаха

България
13.08.2017  |  12:07
1 011
Откриха сезона на прелетния дивеч, може до 15 пъдпъдъка, до 10 гривяка, гургулици, бекас и обикновена бекасина, забранен е алкохолът и ползването на соколи
ловен сезон за прелетен дивеч

 

Ловния сезон на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина беше открит вчера. Разрешен е ловът на пъдпъдъци до - 15, на гривяк и гургулица, горски бекас и обикновена бекасина - до 10. Забранява се използването на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, живи птици за примамка, ловни соколи и други грабливи птици, независимо от вида и произхода им, както и ловни хрътки и други забранени средства и методи за ловуване, казват по този повод от Изпълнителната агенция по горите. Ще се извършват постоянни проверки, допълниха от Агенцията. По нейни данни, 3 780 нови ловци успешно са издържали изпитите за придобиване право на лов през тази година. В сравнение с миналата, те са със 70 повече.

 

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и заместникът му Атанас Добрев се включиха в ловен излет, с който откриха сезона в района на Югоизточна България. „Поздравяваме всички български ловци с началото на ловния сезон за прелетен дивеч, като им желаем наслука, берекет и здраве на тях и техните семейства”, каза в приветствието си Порожанов.

 

"България има установени традиции в ловното дело повече от 130 години. За последните 200 години на територията на страната ни не е изчезнал нито един животински вид. Успешното развъждане и разселване на едър и дребен дивеч, добрата аклиматизация на чуждоземни видове и подобряване средата за живот на различните видове дивеч, са от съществено значение за водене на екологично съобразено ловно стопанство", коментира от своя страна Добрев.

 
В началото на първия ловен излет, на който министърът и заместник-министърът присъстваха, беше направена проверка на изрядността на ловните билети и документи. Беше проведен и подробен инструктаж на ловците, като бяха припомнени основни правила за боравене с оръжие по време на лов.

 

Беше подчертана необходимостта от стриктно спазване на противопожарните правила по време на излетите в горските територии, предвид на високите летни температури, както и да се пази гората и да не се замърсява. Ловуването се разрешава на притежаващите членска карта и билет за лов, заверени за съответната календарна година. За всеки конкретен лов се издава и съответно разрешително за лов.

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

 

 

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design